BMLT Root Server
Variables
server_admin_strings.inc.php File Reference

Go to the source code of this file.

Variables

 $comdef_server_admin_strings
 
 $email_contact_strings
 
 $change_type_strings
 
 $detailed_change_strings
 
 defined ('_END_CHANGE_REPORT') or define('_END_CHANGE_REPORT'
 

Variable Documentation

$change_type_strings
Initial value:
= array(
'__THE_MEETING_WAS_CHANGED__' => 'Mityng został zmieniony.',
'__THE_MEETING_WAS_CREATED__' => 'Mityng został utworzony.',
'__THE_MEETING_WAS_DELETED__' => 'Mityng został usunięty.',
'__THE_MEETING_WAS_ROLLED_BACK__' => 'Mityng został przywrócony do poprzedniej wersji',
'__THE_FORMAT_WAS_CHANGED__' => 'Format został zmieniony.',
'__THE_FORMAT_WAS_CREATED__' => 'Format został utworzonty.',
'__THE_FORMAT_WAS_DELETED__' => 'Format został usunięty.',
'__THE_FORMAT_WAS_ROLLED_BACK__' => 'Format został przywrócony do poprzedniej wersji.',
'__THE_SERVICE_BODY_WAS_CHANGED__' => 'Organ służb został zmieniony.',
'__THE_SERVICE_BODY_WAS_CREATED__' => 'Organ służb został utworzony.',
'__THE_SERVICE_BODY_WAS_DELETED__' => 'Organ służb został usunięty.',
'__THE_SERVICE_BODY_WAS_ROLLED_BACK__' => 'Organ służb został przywrócony do poprzedniej wersji.',
'__THE_USER_WAS_CHANGED__' => 'Użytkownik został zmieniony.',
'__THE_USER_WAS_CREATED__' => 'Użytkownik został utworzony.',
'__THE_USER_WAS_DELETED__' => 'Użytkownik został usunięty.',
'__THE_USER_WAS_ROLLED_BACK__' => 'Użytkownik został przywrócony do poprzedniej wersji.',
'__BY__' => 'przez',
'__FOR__' => 'dla'
)

Definition at line 438 of file server_admin_strings.inc.php.

$comdef_server_admin_strings

Definition at line 23 of file server_admin_strings.inc.php.

$detailed_change_strings
Initial value:
= array(
'was_changed_from' => 'został zmieniony z',
'to' => 'na',
'was_changed' => 'został zmieniony',
'was_added_as' => 'został dodany jako',
'was_deleted' => 'został usunięty',
'was_published' => 'Mityng został opublikowany',
'was_unpublished' => 'Mityng był nieopublikowany',
'formats_prompt' => 'Format mityngu',
'duration_time' => 'Czas trwania mityngu',
'start_time' => 'Czas rozpoczęcia mityngu',
'longitude' => 'Długość geograficzna mityngu',
'latitude' => 'Szerokość geograficzna mityngu',
'sb_prompt' => 'Mityng zmienił swój organ służb z',
'id_bigint' => 'ID mityngu',
'lang_enum' => 'Język mityngu',
'worldid_mixed' => 'Udostępnione ID grupy',
'weekday_tinyint' => 'Dzień tygodnia, w którym odbywa się mityng',
'non_existent_service_body' => 'Organ służb już nie istnieje',
)

Definition at line 463 of file server_admin_strings.inc.php.

$email_contact_strings
Initial value:
= array(
'meeting_contact_form_subject_format' => "[MEETING LIST CONTACT] %s",
'meeting_contact_message_format' => "%s\n--\nTa wiadomość dotyczy mityngu o nazwie \"%s\", który odbywa się %s, %s.\nBrowser Link: %s\nLink do edycji: %s\nZostał wysłany z serwera z listą mityngów, a nadawca nie zna Twojego adresu e-mail.\nPamiętaj, że, odpowiadając na tę wiadomość, ujawnisz swój adres e-mail.\nJeśli użyjesz \"Odpowiedz wszystkim\", a jest więcej niż jeden odbiorca, możesz ujawnić adresy e-mail innych użytkowników.\nUszanuj, proszę, anonimowość użytkowników; włączając w to oryginalnego nadawcę tego e-maila."
)

Definition at line 433 of file server_admin_strings.inc.php.

defined('_END_CHANGE_REPORT') or define('_END_CHANGE_REPORT'

Definition at line 484 of file server_admin_strings.inc.php.